Pratite nas

Uslovi korištenja

Zdravlje Plus (Izdavač portala, dalje: Zdravljeplus.ba) ne garantuje za točnost, pouzdanost, istinitost, ispravnost ili dostupnost bilo kojeg podatka na ovim stranicama.

Napomena
Informacije sadržane na portalu Zdravljeplus.ba nisu zamjena za profesionalni medicinski savjet i ne smiju se smatrati osnovom za donošenje odluka o liječenju.

Korištenjem ovog portala podrazumjeva se da ste suglasni da Zdravljeplus.ba neće biti smatran odgovornim za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu. Pregledavanjem i korištenjem sadržaja podrazumijeva se da ste prihvatili uvjete korištenja portala.

Sadržaje objavljene na Zdravljeplus.ba dozvoljeno je čitati i preuzimati samo za osobne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju distribuirati trećim osobama bez izričite suglasnosti portala Zdravljeplus.ba. Kopiranje je dopušteno samo uz zadržavanje svih napomena i upozorenja o autorskim pravima i vlasništvu bilo koje vrste, te ograničenja od odgovornosti i uputa koja su navedena na portalu, što se posebno odnosi na partnerske sadržaje.

Svi sadržaji koji su objavljeni na internet portalu Zdravljeplus.ba, uključujući vijesti, autorske članke, slike, grafove i sve informacije koje odašilju autori, kao i sav drugi materijal koji se nalazi na portalu, služe isključivo u informativne svrhe.

Zdravljeplus.ba poduzet će odgovarajuće napore kako bi informacije na ovoj internetskoj stranici bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti.

Svi korisnici portala suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja na ovoj internetskoj stranici te da Zdravljeplus.ba neće biti smatran odgovornim za bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Zdravljeplus.ba kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove internetske stranice.

Zdravljeplus.ba zadržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i zbog bilo kojeg razloga, bez prethodne najave te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Zdravljeplus.ba sadrži informacije trećih strana i linkove na druge internetske stranice nad kojima nema nikakvu kontrolu. Takve su informacije označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba. Zdravljeplus.ba ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti i ne preuzima nikakvu odgovornost za iste.

On line diskusije, ankete i forumi djelo su korisnika portala, a točnost navoda koje iznose korisnici ne provjerava stručni tim portala Zdravljeplus.ba. Mišljenja izražena u forumima i anketama predstavljaju stajalište korisnika portala i ne moraju se podudarati sa stajalištem uredništva Zdravljeplus.ba.

Internet portal Zdravljeplus.ba sadrži informacije o brojnim temama, proizvodima i uslugama vezanim uz brigu za zdravlje i zdrav život. Svrha tih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o upotrebi pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda.

Napomena
Ova internetska stranica ne sadrži potpune medicinske informacije i načinjena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene medicinskog osoblja koje se brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja.

Internet portal Zdravljeplus.ba sadrži baze podataka sa liječničkim ordinacijama, bolnicama, zdravstvenim ustanovama, fitness i wellness centarima te drugim specijaliziranim subjektima koji se bave brigom o zdravlju, ljepoti i zdravom životu.

Namjena informacija sadržanih na ovom portalu nije dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije s kvalificiranim medicinskim osobljem. Za savjete i upute o proizvodima i uslugama koji se spominju na ovoj internetskoj stranici, molimo obratite se izravno medicinskim izvorima, liječničkom ili ljekarničkom osoblju.

Preporučujemo

Pratite nas na Facebook-u